GeolinQ
Spatial Data Management
Stichtse Vecht
”Met GeolinQ is een innovatieve oplossing gemaakt om de kloof tussen landelijk beschikbare gegevens en toegankelijk gebruik te overbruggen. Dit smaakt naar meer.”

Wat was de uitdaging?

Beschikbaar maken van alle kabels- en leidingeninformatie in de ondergrond van de gemeente. De meeste netwerken zijn van derden (Gasunie, Telecom bedrijven etc.). De gegevens zijn noodzakelijk voor zowel strategie rond energietransitie als voor actie in geval van calamiteiten.

Hoe hebben we het aangepakt?

Alle kabel- en leidinggegevens zijn via ‘oriëntatiemeldingen’ als KLIC-bestand voor gebieden op te vragen bij het Kadaster. De inhoud wordt als kaartlagen binnen de gemeente beschikbaar gemaakt.

Wat was het resultaat?

De kabel- en leidinggegevens zijn binnen de gemeente duurzaam beschikbaar voor de energietransitie en gebruik door de buitendienst. De specialisten van zowel de Geo-informatievoorziening als de vakteams zijn zeer tevreden met deze innovatieve oplossing.