GeolinQ
Spatial Data Management
Provincie Overijssel,
Gerard Nienhuis
” Verwerking van de data in GeolinQ en uitvoeren van de leveringen aan het bronhouderportaal verliep erg soepel. Eind mei waren alle grondwaterstanden al geleverd aan de BRO.”

Wat is de uitdaging?

De provincie Overijssel dient voor 1 juli 2022 alle grondwaterstand gegevens leveren aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Sommige meetreeksen beginnen al in 1935. Alles bij elkaar zijn dat meer dan 70 miljoen meetwaarden.

Hoe hebben we het aangepakt?

Alle gegevens zijn aan IntellinQ geleverd. IntellinQ controleert de data en neemt deze op in GeolinQ. IntellinQ configureert het software platform en heeft vervolgens in samenspraak met de Provincie Overijssel en TNO een aantal succesvolle testleveringen gedaan. Vervolgens zijn alle grondwaterstanden automatisch aan de productieomgeving van het bronhouderportaal geleverd. Als de data door de BRO is verwerkt dan is deze daarna voor iedereen te raadplegen.

Wat is het resultaat?

Na succesvolle testleveringen aan het test bronhouder portaal is medio mei gestart met het gefaseerd geautomatiseerd leveren aan de productie omgeving van het bronhouderportaal. Eind mei waren alle grondwaterstanden al aan de BRO geleverd.