GeolinQ
Spatial Data Management
Provincie Overijssel,
Gerard Nienhuis
” Verwerking van de data in GeolinQ ging erg vloeiend. Ik heb er daarom veel vertrouwen in, dat we de deadline ook werkelijk gaan halen.”

Wat is de uitdaging?

De provincie Overijssel dient voor 1 juli 2022 alle grondwaterstand gegevens leveren aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Sommige meetreeksen beginnen al in 1935. Alles bij elkaar zijn dat meer dan 70 miljoen meetwaarden.

Hoe hebben we het aangepakt?

Alle gegevens zijn aan IntellinQ geleverd. IntellinQ controleert de data en neemt deze op in GeolinQ. IntellinQ configureert het software platform en zorgt er vervolgens voor dat de data in het bronhouderportaal wordt gezet. De provincie zal daarna de aangeleverde data beoordelen en accorderen. Als de data door de BRO is verwerkt dan is deze daarna voor iedereen te raadplegen.

Wat is het resultaat?

De eerste mijlpaal is al gehaald. Alle gegevens zijn succesvol in GeolinQ opgenomen. In de kaart staan de punten waar de metingen zijn uitgevoerd. IntellinQ rond nu de voorbereiding voor de leveringen af en in mei gaan de eerste leveringen aan de BRO van start.