GeolinQ
Spatial Data Management
Waterschap Brabantse Delta,
Marc Pouw
”GeolinQ is de schakel in het gezamenlijk maaibestek tussen het waterschap, gemeenten en andere instanties. ”

Wat was de uitdaging?

“Efficiënt samenvoegen van het maaibestek ”. De samenwerking tussen waterschap en gemeenten en andere instanties is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Het databeheer wordt steeds belangrijker en moet uniform en homogeen opgeslagen en beheerd kunnen worden. Hierdoor zijn wij op zoek gegaan naar een product die deze ambities waar kon maken en zijn we op GeolinQ uitgekomen.

Hoe hebben we het aangepakt?

Iedere gemeente en andere deelnemers hebben een eigen autorisatie en kunnen hun eigen maaidata uploaden. Het datamodel is gezamenlijk afgestemd op het maaibestek en in GeolinQ geconfigureerd. Daarnaast wordt er in GeolinQ gebruik gemaakt van overlay-tooling om automatisch data te genereren.

Wat was het resultaat?

Elke deelnemer kan zijn data (informatieproducten) zien in GeolinQ of via het kaartportaal. Daarnaast zijn de informatieproducten via webservices te ontsluiten om verder het maaiproces te begeleiden.