GeolinQ
Spatial Data Management

Opleiding

Voor optimaal begrip van de concepten en gebruik van de GeolinQ functionaliteit zijn opleidingsmodules ontwikkeld. De opleidingen geven inzicht in de concepten en een groot aantal praktijkoefeningen om ervaring te krijgen met GeolinQ. Elke deelnemer krijgt een eigen GeolinQ trainingsomgeving die na de training een maand actief blijft. De opleidingen wordt aan groepen van maximaal 6 personen gegeven.  Neem contact op  voor meer informatie en de planning voor het volgen van de basisopleiding of aanvullende modules. 

Basisopleiding

De basisopleiding geeft in een tijdsbestek van een dag in vier modules inzicht in de kernconcepten van GeolinQ en heeft een groot aantal praktijkoefeningen om ervaring te krijgen met de kernfunctionaliteit van de software.

Module 1: GeolinQ concepten

Deze module geeft een overzicht van de GeolinQ functionaliteit en behandelt alle GeolinQ concepten die noodzakelijk zijn om met GeolinQ aan de slag te kunnen. Behandeld worden:

 • Datamanagement processen
 • Overzicht GeolinQ
 • Databronnen
  • Datasets
  • Klasse definities
 • Taakmanagement en processen
 • Importeren en exporteren
  • Coördinatensystemen
 • Integratie met views, unions en processen
 • Opmaak of styling van datasets
 • Services
  • Applicaties en schermen
 • GeolinQ beheer

Module 2: Puntenwolken en Rasters

Deze module richt zich op de databeheerder die puntenwolken of rasterdatasets in GeolinQ wil inlezen, modelleren en integreren. Onderwerpen zijn:

 • Introductie puntenwolken en rasterdata
 • Klasse definities
  • Data definities
  • Metadata definities
 • Puntenwolken en rasterdatasets
 • Punten of rasters importeren en exporteren
 • Kleurenschalen en doorsnedes gebruiken
 • Seamless Point Surface (SPS), concept en toepassen
 • Contouren maken op basis van datasets
 • Kaartschermen en kaartlagen aanmaken

Module 3: Features

Deze module richt zich op de databeheerder die feature datasets in GeolinQ wil inlezen, bewerken en modelleren. Aandacht wordt gegeven aan:

 • Introductie featuredata
 • Klasse definities
  • Primaire sleutels
  • Standaard Geometrie
  • Domeinlijsten
 • Feature datasets
 • Introductie WFS databron gebruiken
 • Features importeren en exporteren
 • Features handmatig bewerken
 • SLD Styling: importeren, aanpassen en exporteren
 • Het snijden van datasets
 • Introductie views: maken van een draaitabel

Module 4: Distributie

De module richt zich op de databeheerder die datasets wil ontsluiten via kaarten en web services aan de eindgebruiker. Behandeld worden: 

 • Introductie distributie en services
 • WMS service maken
 • Introductie WFS en WFS-T service
 • Applicatieservice maken
  • Gegevens bewerken in kaartscherm
  • Introductie applicatieschermen
  • Gegevens beheren met lijsten en formulieren
 • Introductie REST en SOAP Services

Aanvullende modules na de basisopleiding 

De GeolinQ aanvullende opleidingen zijn opleidingsmodules op specifieke onderwerpen. Als voorkennis wordt de inhoud van de GeolinQ basisopleiding als bekend verondersteld. De volgende aanvullende modules zijn beschikbaar:

Module: Externe databronnen

Deze module richt zich op de databeheerder die externe databronnen in GeolinQ wil modelleren en importeren. Onderwerpen zijn:

 • Externe databronnen gebruiken
 • Genereren datasets en klasse definities
 • Database databron koppelen
 • WFS databron gebruiken
 • GML databron gebruiken
 • XML databron gebruiken
 • WSDL databron gebruiken

Module: Views

Deze module richt zich op de databeheerder die met views datasets wil integreren om in een specifieke informatie behoefte van eindgebruikers te voorzien. Er wordt ingegaan op: 

 • Referenties
  • Primaire sleutels toepassen
 • Views configureren
  • Joins configureren
  • GroupBy
  • Caching
 • Afhankelijkheden datasets
 • Externe views
 • Unions
  • Repliceren types

Module: Systeembeheer

Deze module richt zich op de beheerders verantwoordelijk is voor het gebruikersbeheer, het beheer van taken en tenants. Onderdelen die behandeld worden zijn: 

 • Gebruikers aanmaken
 • Gebruikersgroepen aanmaken
 • Toekennen van rechten
 • Taken en taakcontrollers
 • Tenants aanmaken

Module: Installatie

Deze module richt zich op het installeren van GeolinQ in de eigen organisatie. De installatie van de volgende onderdelen, die samen een volledige technische GeolinQ installatie vormen zijn:

 • Databases installeren
 • Applicatie server installeren
 • Taskmanager installeren
 • GeolinQ uitrollen