GeolinQ
Spatial Data Management

Training

Voor optimaal begrip van de concepten en gebruik van de GeolinQ functionaliteit zijn is een basistraining van een dag ontwikkeld. De training inzicht in de concepten en een groot aantal praktijkoefeningen om ervaring te krijgen met GeolinQ. Elke deelnemer krijgt een eigen GeolinQ trainingsomgeving die na de training een maand actief blijft. De training wordt aan groepen van maximaal 6 personen gegeven.  Neem contact op  voor meer informatie en de plannen van de training. 

Op locatie of Online

De training wordt naar keuze op locatie gegeven of online via Teams of Skype. Op locatie zijn de deelnemers met de trainer een werkdag intensief aan de slag met GeolinQ. Online wordt de training in twee dagdelen gegeven.       

De trainingsmodules

De training bestaat uit vier modules. De modules geven inzicht in de kernconcepten van GeolinQ en bevatten een groot aantal praktijkoefeningen om ervaring te krijgen met de kernfunctionaliteit van de software. 

Module 1: GeolinQ concepten

Deze module geeft een overzicht van de GeolinQ functionaliteit en behandelt alle GeolinQ concepten die noodzakelijk zijn om met GeolinQ aan de slag te kunnen. Behandeld worden:

 • Datamanagement processen
 • Overzicht GeolinQ
 • Databronnen
  • Datasets
  • Klasse definities
 • Taakmanagement en processen
 • Importeren en exporteren
  • Coördinatensystemen
 • Integratie met views, unions en processen
 • Opmaak of styling van datasets
 • Services
  • Applicaties en schermen
 • GeolinQ beheer

Module 2: Puntenwolken en Rasters

Deze module richt zich op de databeheerder die puntenwolken of rasterdatasets in GeolinQ wil inlezen, modelleren en integreren. Onderwerpen zijn:

 • Introductie puntenwolken en rasterdata
 • Klasse definities
  • Data definities
  • Metadata definities
 • Puntenwolken en rasterdatasets
 • Punten of rasters importeren en exporteren
 • Kleurenschalen en doorsnedes gebruiken
 • Seamless Point Surface (SPS), concept en toepassen
 • Contouren maken op basis van datasets
 • Kaartschermen en kaartlagen aanmaken

Module 3: Features

Deze module richt zich op de databeheerder die feature datasets in GeolinQ wil inlezen, bewerken en modelleren. Aandacht wordt gegeven aan:

 • Introductie featuredata
 • Klasse definities
  • Primaire sleutels
  • Standaard Geometrie
  • Domeinlijsten
 • Feature datasets
 • Introductie WFS databron gebruiken
 • Features importeren en exporteren
 • Features handmatig bewerken
 • SLD Styling: importeren, aanpassen en exporteren
 • Het snijden van datasets
 • Introductie views: maken van een draaitabel

Module 4: Distributie

De module richt zich op de databeheerder die datasets wil ontsluiten via kaarten en web services aan de eindgebruiker. Behandeld worden: 

 • Introductie distributie en services
 • WMS service maken
 • Introductie WFS en WFS-T service
 • Applicatieservice maken
  • Gegevens bewerken in kaartscherm
  • Introductie applicatieschermen
  • Gegevens beheren met lijsten en formulieren
 • Introductie REST en SOAP Services