GeolinQ
Spatial Data Management

REST services configureren met GeolinQ 1.7.0

In GeolinQ 1.7.0 worden REST services geïntroduceerd waarmee elke gewenste REST API in GeolinQ kan worden geconfigureerd. De technische documentatie van de configureerde API kan op basis van OAS geëxporteerd worden zodat de API documentatie direct beschikbaar is voor de ontwikkelaars die de REST API willen gebruiken. Gegevensuitwisseling bij de overheid vindt steeds vaker plaats via REST API’s en het documenteren van REST API’s conform OAS is voor overheden de voorgeschreven standaard. Voorbeelden van gegevensuitwisseling via REST API’s zijn het ophalen van KLIC- meldingen bij het Kadaster en ontwikkelingen als ‘Haal Centraal’ van VNG Realisatie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet van Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met de lancering van GeolinQ 1.7.0 sluit GeolinQ naadloos aan op de ontwikkelingen gegevensuitwisseling van de Nederlandse overheid.

De REST services worden direct gedefinieerd op het datamodel in GeolinQ. De REST pad- en queryparameterdefinitie en de request- en responseformaten zijn volledig configureerbaar zodat opgeslagen gegevens in GeolinQ door elke applicatie benaderd en bewerkt kunnen worden. De documentatie van de configureerde REST interface kan geëxporteerd worden conform de OpenAPI Specification (OAS) in het YAML of JSON formaat. Documentatie in het YAML of JSON formaat is voor ontwikkelaars een veel gebruikte standaard voor de ontwikkeling van REST API’s. Zie voor meer informatie: REST Services

In GeolinQ 1.7.0 kunnen daarnaast ook meerdere databases, WFS en REST services gekoppeld worden aan een enkele GeolinQ databron. Door het koppelen van een database, WFS of REST interface neemt GeolinQ automatisch de datastructuur over van de externe databron en kunnen bestaande datasets worden gekoppeld of nieuwe datasets worden gegenereerd. Via een procestaak kunnen gegevens uit de externe databron worden ingeladen als datasets in GeolinQ. Zie voor meer informatie: koppelen met externe databronnen. De wijze van koppelen werkt nu vergelijkbaar voor de verschillende typen externe databronnen en door het gebruik van meerdere koppelingen per databron kan het aantal GeolinQ databronnen gereduceerd worden.