GeolinQ
Spatial Data Management

Basisregistraties

Eenduidige registraties zijn voor de overheid een belangrijke basis. Voorbeelden zijn het toetsen van vergunningaanvragen, het bestrijden van fraude en het bestrijden van calamiteiten. In al deze situaties hebben gebruikers baat bij eenduidige gegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen. Deze gegevens worden vastgelegd in basisregistraties. Alle overheden zijn verplicht de vastgestelde authentieke gegevens in de basisregistraties te gebruiken. In de wet van een basisregistratie ligt vast welke gegevens authentiek zijn. De meeste basisregistraties hebben een geografische component.

Basisregistraties in GeolinQ

De basisregistraties met een geografische component kunnen eenvoudig binnen GeolinQ gebruikt worden. Voor elke Basisregistratie zijn standaard geconfigureerde Databronnen beschikbaar zodat elke basisregistratie als Databron kan worden aangesloten. De Databronnen maken direct gebruik van de XSD’s en XML/ GML gegevens definities zoals deze door de formele registraties worden gehanteerd.

Door gegevens bij elke import en bericht te verifiëren aan de definities van de bronhouder kan gegarandeerd worden dat de verkregen gegevens ook daadwerkelijk de authentiek zijn aan de bron. Daarbij zijn de gegevens structuren zoals deze door de bronhouder gedefinieerd zijn volledig beschikbaar. Van de basisregistraties kunnen beschikbare initiële leveringen en berichten verwerkt worden.

Basisregistraties koppelen

Op basis van beschikbare authentieke unieke identificatie codes van de basisregistraties kunnen gegevens van de basisregistraties aan elkaar of aan andere datasets in GeolinQ gekoppeld worden. De basisregistraties databronnen zijn functioneel hetzelfde als andere databronnen. Hiermee kunnen deze gegevens optimaal integraal gebruikt en ontsloten worden.