GeolinQ
Spatial Data Management

WIBON Netbeheerderportaal

WIBON staat voor Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en is van toepassing op netbeheerders. Netbeheerders moeten conform de WIBON hun netwerken en infrastructuren registeren bij het Kadaster volgens het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). Het Kadaster koppelt de KLIC meldingen van grondroerders binnen het beheergebied terug aan de netbeheerder. Zo is de netbeheerder op de hoogte van de activiteiten van de grondroerders die potentieel schade kunnen veroorzaken aan hun netwerk.

Netwerkinformatie aanleveren bij het Kadaster

Met GeolinQ kunnen netbeheerders de kabel- en leidinggegevens rechtstreeks uit verschillende databronnen en conform de WIBON aanleveren bij het Kadaster. Via het GeolinQ Netbeheerderportaal worden kabel- en leidinggegevens opgehaald en getransformeerd naar het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). Na controle in het portaal worden de gegevens met een druk op de knop bij het Kadaster aangeleverd.

Gemeente Waalwijk

De gemeente Waalwijk gebruikt GeolinQ om de netwerkinformatie uit GBI World te registeren bij het Kadaster. Met het GeolinQ Netbeheerderportaal voldoet Waalwijk aan zijn verplichtingen als bronhouder. Door met GeolinQ automatisch de KLIC-meldingen op te halen is de planning van de werkzaamheden van grondroerders in een kaart binnen de hele gemeente beschikbaar.

”Het was fijn om te zien dat we met GeolinQ, dat we al gebruiken voor de basisregistraties en andere geodata, ook conform de WIBON kabels en leidingen eenvoudig kunnen leveren.”

Koppeling met assetmanagementsystemen

Netwerkinformatie is vaak opgeslagen in meerdere assetmanagementsystemen en bestanden. Met GeolinQ kan de netwerkinformatie uit verschillende assetmanagementsystemen zoals GBI World, Kikker en iASSET en bestandsformaten zoals Shape, DXF of GeoPackage worden geïmporteerd via het Netbeheerderportaal. De netwerkinformatie uit verschillende systemen en bestanden wordt samengevoegd tot één levering naar het Kadaster. Zo wordt het aanleveren van alle netwerkinformatie van een organisatie heel eenvoudig.

Beheren van kabels en leidingen

Het Netbeheerderportaal biedt ook de mogelijkheid om kabels en leidingen in de kaart of administratief te beheren. Attribuutwaarden en geometrieën kunnen eenvoudig in de kaart worden aangepast en de historie van wijzigingen blijft behouden. Zo wordt het GeolinQ Beheerportaal een totaaloplossing voor het beheren en aanleveren van kabels en leidingen.

Inzicht in werkzaamheden grondroerders

De netbeheerder kan de KLIC-meldingen in haar beheergebied vanuit de landelijke voorziening van het Kadaster met GeolinQ Netbeheerderportaal geautomatiseerd ophalen. Deze KLIC-meldingen conform de BMKL standaard van het Kadaster geven inzicht in onder andere:

  • Graafpolygoon van het gebied waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden
  • Contactgegevens van de KLIC-aanvrager
  • De aard van de geplande werkzaamheden
  • Geplande periode van werkzaamheden

Het Netbeheerderportaal toont via een kaart de graafpolygonen van de geplande graafwerkzaamheden in combinatie met de kaartlagen van het laatst geleverde netwerk.

Leveren via IntellinQ als serviceprovider

Voor het leveren als netbeheerder wordt het Netbeheerderportaal uitgerold op de GeolinQ omgeving van de netbeheerder. Met PKI certificaat en een API token van de netbeheerder wordt de BMKL koppeling gelegd naar het Kadaster.

Voor 99 Euro per maand kan IntellinQ optreden als serviceprovider. De netbeheerder autoriseert IntellinQ als serviceprovider via Mijn Kadaster voor het aanleveren van netwerkinformatie en het ophalen van KLIC aanvragen. IntellinQ host het Netbeheerderportaal en verzorgt de koppeling naar het Kadaster. Een GeolinQ omgeving, een PKI certificaat en een API token zijn niet meer nodig.

Ontdek de mogelijkheden van GeolinQ Netbeheerderportaal voor het aanleveren van netwerkgegevens.

Neem contact met ons op