GeolinQ
Spatial Data Management

Puntenwolken en rasterdata

LIDAR, 3D Laser Scanners en fotografie worden gebruikt om gebieden en objecten in kaart te brengen en te monitoren. Resultaat van metingen zijn puntenwolken of rasterdata.

Een puntenwolk bestaat een groot aantal gemeten 3D punten met per punt één of een aantal attributen. Een voorbeelden van puntenwolken is bathymetrische data voor het in kaart brengen van waterbodems t.b.v. navigatiekaarten voor de scheepvaart en baggerwerkzaamheden en het Algemeen Hoogte Bestand Nederland (AHN). Het AHN is cruciaal voor onder andere waterbeheer en het beheer van waterkeringen. Fotografie en sattelieten hebben rasterdata als resultaat. Puntenwolken worden vaak geresampled naar rasterdata ten behoeve van data reductie. Puntenwolken en rastersdatasets kunnen gecombineerd worden tot informatie producten.

Puntenwolken en rasterdata in GeolinQ

Puntenwolken en rasterdata kunnen in GeolinQ eenvoudig geïmporteerd en gebruikt worden. GeolinQ ondersteunt zowel het LAS, ASCII als GeoTiff als import bestandsformaat. Er kunnen meerdere attributen per punt of cell waarneming opgeslagen worden. Deze attributen zijn door gebruikers zelf te configureren en moeten tijdens het import proces gekoppeld worden aan de attributen van het punt of cell in het import bestand. Gegevens kunnen vanuit (bijna) elk coördinatenstelsel geïmporteerd worden omdat GeolinQ gebruikt maakt van de EPSG coördinaattransformaties. 

Datasets combineren

Datasets worden automatisch samengevoegd tot een dataset voor een gebied met daarin voor de specifieke toepassing de best beschikbare metingen met  Seamless Point Surface (SPS).  SPS integreert ook automatisch nieuw ingeladen datasets op basis van de selectie en prioriteitsregels. Zodoende is de SPS dataset altijd actueel.

Digitale Terreinmodellen gebruiken

Eindgebruikers kunnen puntenwolken en rasterdata eenvoudig visualiseren met kleurenschalen. Op basis van de gegevens kunnnen ook  contouren berekend die de basis zijn voor volume berekeningen of om met andere datasets te doorsnijden. Door middel van kaarten kunnen puntenwolken en rasterdata eenvoudig gecombineerd worden met andere datasets in GeolinQ. Op basis van deze kaarten kunnen toepassing specifieke applicatieservices geconfigureerd worden. Zie ook: Applicatiesservices.

Puntenwolken en raterdata kan eenvoudig geexporteerd worden. Daarbij kan een uitsnede gemaakt worden voor het gebied van het gewenste informatieproduct en is het coördinaatsysteem instelbaar.

Hoge performance

Puntenwolken en rasterdatasets bestaan uit miljoenen soms zelfs miljarden punten. GeolinQ heeft een zeer efficiënte dataopslag en garandeert snelle ontsluiting en visualisatie van gegevens op elk schaalniveau door het gebruik van slimme indexering en dynamische data piramides.