GeolinQ
Spatial Data Management

GeolinQ toepassingen

GeolinQ is een generiek datamanagement platform waarmee organisaties eigen maatwerktoepassingen kunnen configureren. De toepassingen bestaan uit een geconfigureerd datamodel en eventueel geconfigureerde schermen die zijn toegesneden op de specifieke informatiebehoeften van de eindgebruikers. Naast maatwerktoepassingen zijn een aantal standaardconfiguraties beschikbaar voor veelgebruikte GIS-toepassingen zoals het gebruik van basisregistraties en leveren van kabel- en leidinggegevens aan het Kadaster. Een standaardconfiguratie kan direct als toepassing gebruikt worden nadat deze in GeolinQ is ingelezen. De standaardconfiguraties kunnen naar wens worden aangepast of uitgebreid zodat ook een standaardconfiguratie naadloos aansluit bij de specifieke behoeften van de eindgebruiker.

Standaardconfiguraties

De volgende standaardconfiguraties zijn beschikbaar:

  • Basisregistraties overheid: Het inlezen, combineren en aan eindgebruikers beschikbaar stellen van de BRK, BAG, BGT, NHR, WOZ en BRP basisregistraties.
  • Basisregistratie Ondergrond (BRO): Afnemen van gegevens vanuit de landelijke voorziening van TNO conform de thema’s van de in ontwikkeling zijnde BRO.
  • Kabels en Leidingen: Het aanleveren als netbeheerder van kabel- en leidinggegevens aan het Kadaster en het ophalen van KLIC meldingen conform de WIBON. De aangeleverde netwerkgegevens worden in een kaart gecombineerd met de ontvangen KLIC meldingen.
  • GNSS: Inmeten en uitzetten van geplande werken op locatie met iPad of ander mobiel apparaat. Door te koppelen met een GNSS ontvanger kunnen locaties met hoge nauwkeurigheid ingemeten of uitgezet worden.
  • Maaibestekken: Maaibestekken van verschillende organisaties samenvoegen en visualiseren in een kaart. Door visualisatie van de samengevoegde maaibestekken worden inzichtelijk welke gebieden onbedoeld meerdere malen worden aanbesteed of geheel niet worden aanbesteed voor het maaionderhoud.
  • Risico inventarisatie en Evaluatie: Faciliteren van de RIE ARBO wetgeving door op basis van vragenlijsten risico’s te inventariseren. De geïnventariseerde risico’s worden automatisch gekwantificeerd conform Fine en Kiney. Op basis van de inventarisatie kunnen maatregelen worden vastgelegd en wordt de uitvoering van de maatregelen gevolgd.

Maatwerktoepassingen

GeolinQ is een no-code platform waarmee maatwerktoepassingen via de web interface geconfigureerd kunnen worden zonder het gebruik van programmacode of scripts. GeolinQ gebruikers kunnen hierdoor zelf toepassingen configureren voor het beheren van eigen datasets, het inwinnen van externe datasets, zoals de basisregistraties en PDOK service en het ter beschikking stellen van maatwerkdatasets aan eindgebruikers.

Voor het beheer van eigen datasets wordt het gewenste datamodel geconfigureerd waarin de objecttypen met bijhorende attributen en validatiecriteria voor de datasets worden vastgelegd. Het datamodel is object georiënteerd wat overerving van objecttypen en het beheer van meerdere objecttypen in een enkele dataset mogelijk maakt. Het datamodel in GeolinQ kan door gebruikers zelf worden uitgebreid en aangepast met bijvoorbeeld extra objecttypen en attributen. Bestaande datasets kunnen uit bestanden worden geïmporteerd in het datamodel en daarna in GeolinQ verder worden beheerd.

Datasets uit externe bronnen zoals bijvoorbeeld bestanden, databases of WFS services kunnen worden geïmporteerd of direct worden gekoppeld met GeolinQ. Het datamodel in de externe bron, zoals de structuur van databasetabellen of de XSD’s, wordt in GeolinQ overgenomen zodat de gegevens uit de externe bron direct beschikbaar zijn voor gebruik.

Eindgebruikers maken bij voorkeur gebruik van afgeleide maatwerkdatasets van de beschikbare brondata die het werkproces optimaal ondersteunen. In GeolinQ worden afgeleide datasets door middel van referentieattributen, views en processen gekoppeld met brondatasets. De actualiteit van de afgeleide datasets is gegarandeerd wanneer de brondata verandert, omdat de afhankelijkheden tussen de brondatasets en afgeleide datasets voor de gehele keten in GeolinQ is vastgelegd. Datasets kunnen in elke vorm en coördinatensysteem aangeleverd worden door configureerbare WMS, WFS en REST services en gegevensexport in uiteenlopende formaten.

Voor het visualiseren en beheren van datasets kunnen eindgebruikers in GeolinQ gebruik maken van verschillende schermtypen zoals kaarten voor geografische gegevens en formulieren en lijsten voor administratieve gegevens. Meerdere schermen kunnen gecombineerd worden tot een applicatieservice waarbij het uiterlijk van de applicatie kan worden aangepast door het toevoegen van eigen logo en stijl. Voorbeeldtoepassingen zijn de standaardconfiguraties voor GNSS en Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

Aan de slag

Lees hier meer over de mogelijkheden van dienstverlening en trainingen van IntellinQ om aan de slag te gaan met toepassingen die naadloos aansluiten op de organisatieprocessen.