GeolinQ
Spatial Data Management

GeolinQ 1.4.8 beschikbaar

GeolinQ versie 1.4.8 biedt nieuwe mogelijkheden voor het verwerken puntenwolken en rasters. Het ‘resample’ proces kan puntenwolken en rasterdatasets vereenvoudigen tot rasterdatasets met een celgrootte naar keuze. Per gridcel kunnen daarbij attribuutwaarden zoals het gemiddelde, standaard deviatie, mediaan, minimum en maximale waarde worden berekend vanuit de oorspronkelijk dataset.  

Met de optel- en verschil processen kunnen berekeningen met attributen van rasterdatasets worden uitgevoerd. Zo kunnen verschilberekeningen van metingen voor en na werkzaamheden in een gebied worden gemaakt. Het resultaat van de verschilberekeningen kan weer worden gebruikt voor visualisatie of verdere verwerking zoals het berekenen van contouren in het onderstaande voorbeeld.  

De userinterface voor de import- en export is in versie 1.4.8 herzien en vereenvoudigd waardoor het importeren van bestanden in GeolinQ intuïtiever is geworden. Verder is de datasetimport uitgebreid met de ondersteuning van de rasterbestandsformaten BAG en ECW en WFS 2.0. Het BAG formaat wordt vooral gebruikt voor het importeren van dieptegegevens in het Hydrografische domein. Het ECW formaat wordt gebruikt voor het importeren van luchtfoto’s. De ondersteuning van WFS 2.0 maakt het mogelijk WFS services te importeren uit bijvoorbeeld PDOK zonder een featurelimiet.

De mogelijkheden van het kaartportaal zijn ook verder uitgebreid. De startpositie en de schaal bij het openen van een kaart kan nu per kaart vastgelegd worden. Legenda’s van kaartlagen kunnen naar keuze van de eindgebruiker per kaartlaag worden getoond of juist worden uitgezet. Het gebruik van kaarten in het kaartportaal wordt hiermee voor de eindgebruiker veel krachtiger.

Tenslotte zijn in GeolinQ 1.4.8 een aantal bevindingen opgelost en de gebruikersschermen op details verbeterd.