GeolinQ
Spatial Data Management

GeolinQ 1.4.6 beschikbaar

GeolinQ versie 1.4.6 biedt nieuwe functionaliteit voor het verwerken van mutaties van feature datasets. Conform de WFS-T OGC standaard kunnen zowel veranderingen van attributen als geometrieën verwerkt worden uit Viewers en Apps. Daarnaast wordt nieuwe procesfunctionaliteit geïntroduceerd waarmee een dataset met meerdere datasets gecascadeerd doorsneden kunnen worden. Met de procesfunctionaliteit kunnen nu ook contouren worden gegeneerd uit een Seamless Point Surface. Met 1.4.6 zijn de mogelijkheden voor gebruik van web services en het integreren van datasets verder uitgebreid.

De introductie van WFS-T, gecascadeerd doorsnijden van meerdere datasets en generen van contouren uit gecombineerde in een Seamless Point Surface zijn de belangrijkste functionele uitbreidingen van GeolinQ 1.4.6. De release biedt echter nog zoals:

  • Uitbreiding datamodel met volledige ondersteuning multi-value en multi-line attributen 
  • Aanpassen van de kaartlaagvolgorde in webservices
  • Verbeteringen van de gebruikers interfase en oplossen bevindingen 

De toepassingsmogelijkheden van GeolinQ zijn weer verder vergroot met nieuwe mogelijkheden voor het integreren van datasets. Zoals gebruikelijk in GeolinQ is ook deze functionaliteit volledig webbased te configureren naar wens van de gebruiker.