GeolinQ
Spatial Data Management

GNSS metingen uitvoeren met GeolinQ 1.4.13

GeolinQ versie 1.4.13 bevat nieuwe functionaliteit voor het integreren met landmeetkundige GNSS ontvangers zoals de UNI-GR-1 van MarXact. Door in te loggen op het GeolinQ kaartportaal met een iPad of andere tablet kunnnen in combinatie met een GNSS receiver, locatiemetingen met centimeter nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Tegelijkertijd met de locaties kunnen ook alle andere meetattributen, zoals de nauwkeurigheid, aantal gebruikte satellieten en beweging, ingewonnen en opgeslagen worden. Deze gegevens kunnen ook als kwaliteitscondities tijdens het meten gebruikt worden. Alleen metingen die voldoen aan de eerder in GeolinQ geconfigureerde condities wordt voldaan wordt een meting in GeolinQ geaccepteerd en opgeslagen.

Landmeters en andere eindgebruikersgroepen, zoals werkopzichters en inspecteurs, kunnen datasets uit basisregistraties of bijvoorbeeld netwerkplannen direct koppelen met de ingewonnen metingen op locatie. Op deze wijze kunnen registraties verbeterd worden en verschillen tussen metingen en plannen of eerdere registraties in kaart gebracht worden en naar wens gecorrigeerd. De resultaten zijn direct beschikbaar voor alle gebruikers in het kaartportaal en via webservices.

Vernieuwde databron voor gebruik NHR 

De Kamer van Koophandel levert aan overheden de Basisregistratie Handelsregister (NHR) uit in het NHR Pink en NHR Centric formaat. GeolinQ 1.4.13 is uitgebreid met functionaliteit om het 'Fixed Width' bestandsformaat waarin NHR Pink wordt geleverd in te kunnen lezen en de NHR bestaande uit een eerste basislevering en daaropvolgende mutaties te verwerken. Voor inlezen en gebruik is een standaardconfiguratie beschikbaar. De ontwikkelde mutatie functionaliteit in GeolinQ is ook voor andere configuraties, waarin objecten worden geconfigureerd die gemuteerd kunnen worden, te gebruiken.

Uitbreidingen en verbeteringen WMS en WFS services

Het is nu mogelijk te configureren in welke coördinatensystemen services gedistribueerd worden. Voor WFS services is het ook mogelijk een default coördinatensysteem te configureren. GeolinQ kan datasets in vrijwel elk gewenst EPSG coördinatensysteem leveren. In sommige toepassingen is een beperking in die keuze wenst. Deze beperking is nu per service te configureren. Naast deze uitbreiding is o.a. de performance voor het uitvragen van features ven een object verbeterd.

Tenslotte zijn in GeolinQ 1.4.13 een aantal bevindingen opgelost en de gebruikersschermen op details verbeterd.