GeolinQ
Spatial Data Management

Features bewerken in kaarten met GeolinQ 1.4.10

In GeolinQ versie 1.4.10 kunnen features direct in de kaart door eindgebruikers worden gemuteerd. Eindgebruikers kunnen de geometrieën en de attributen van features uit verschillende kaartlagen opvragen en features toevoegen, aanpassen of verwijderen. De aanpassingen worden verwerkt en gevalideerd in de onderliggende datasets zodat de aangepaste features voor alle direct gebruikers beschikbaar zijn.

Eindgebruikersgroepen, zoals inspecteurs, kunnen met de nieuwe mutatiefunctionaliteit in GeolinQ gegevens beheren. In een kaart kan een combinatie gedefinieerd worden van te muteren kaartlagen en ‘read only’ kaartlagen. De beheerder kan via de kaart de features aanpassen van de datasets waar hij verantwoordelijk voor is en kan daarbij gebruik maken van kaartlagen van derden die hij niet kan aanpassen.Via het kaartportaal kunnen één of meerdere kaarten aan deze gebruikersgroepen beschikbaar worden gesteld.

Beheren kabels en leidingen conform IMKL 1.2.1

Het beheren van gegevens conform een standaard, zoals het nieuwe Informatie Model Kabels en Leidingen (IMKL), vanuit een kaart wordt hierdoor met GeolinQ mogelijk. Samen met de nieuwe GeolinQ release is een voorbeeld configuratie hiervoor beschikbaar. IMKL objecten zoals riolen, elektriciteitskabels, waterleidingen etc. kunnen direct vanuit de kaart worden beheerd. De voorbeeld configuratie is publiek als Kaartportaal en voor GeolinQ klanten als Databron beschikbaar. De gegevens kunnen direct naar een IMKL XML bestand worden geëxporteerd en bij het Kadaster worden aangeleverd.

XML Script

Via 'XML script' is het automatiseren van operaties zoals het importeren en het exporteren van datasets, inladen van databronnen en het aanmaken van tenants mogelijk. Het gebruik van scripts maakt het gebruik van handmatige procedures overbodig en kan veel tijd besparen. Beschrijving van het werken met XML scripts en de beschikbare operaties beschikbaar in de GeolinQ handleiding.

Automatisch verversen van WFS gegevens

Features uit WFS services kunnen nu ook per tijdsinterval worden opgehaald. Dit maakt het automatisch actueel houden van datasets met features uit externe WFS databronnen mogelijk. Het tijdsinterval van de taak wordt via de taakmanager gedefinieerd.

Tenslotte zijn in GeolinQ 1.4.10 een aantal bevindingen opgelost en de gebruikersschermen op details verbeterd.