GeolinQ
Spatial Data Management

GeolinQ 1.3.5 beschikbaar

In versie 1.3.5 wordt de Stuf-TAX databron geïntroduceerd. Hiermee is het eenvoudig WOZ taxatiegegevens te gebruiken, te integreren met andere databronnen zoals BAG en BRK en de gegevens te ontsluiten.

Daarnaast is nieuwe functionaliteit beschikbaar zoals het kunnen toekennen van een task manager per sub-tenant en het ophalen van datasets via ftp/sftp. Door het toekennen van een taskmanager per sub-tenant wordt de schaalbaarheid van GeolinQ verder vergroot. Het is een uitbreiding van de tenant architectuur. 

De Stuf-TAX databron maakt het eenvoudig om Stuf-TAX bestanden te importeren. Het Stuf-TAX 4.0 model wordt volledig ondersteund en is beschikbaar in de databron zodat elke gewenste view en koppelingen met andere databronnen kunnen worden geconfigureerd.

De Stuf-TAX 4.0 databron is door IntellinQ gegeneerd en geconfigureerd conform de documentatie die beschikbaar is vanuit de Waarderingskamer. Anders dan de databronnen als de BRK, BAG en BGT is geen XSD beschikbaar waarvanuit het model gegenereerd kan worden. Het model is voor alle GeolinQ gebruikers beschikbaar. 

De architectuur en configureerbaarheid van GeolinQ maakt echter ook mogelijk Stuf-TAX, en andere standaarden waarvan geen XSD beschikbaar is, met relatief weinig inspanning efficient te configureren..

Naast genoemde uitbreidingen zijn een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd zodat GeolinQ nog efficiënter is te gebruiken.