GeolinQ
Spatial Data Management

GeolinQ 1.3.11 beschikbaar

In versie 1.3.11 is de gebruikersinterface voor Services en Kaarten verbeterd en is de functionaliteit uitgebreid. Het toevoegen van lagen en beheren van lagen van Service of Kaarten is vereenvoudigd en werkt nu op dezelfde wijze.  In kaarten is het nu mogelijk naast lagen op basis van datasets in GeolinQ ook WM(T)S lagen uit andere voorzieningen, zoals PDOK, toe te voegen. 

Met de in 1.3.11 geïntroduceerde nieuwe gebruikersinterface is het publiceren van datasets via WMS en het maken van WMS en WFS services op basis van databronnen en de styling uit GeolinQ  eenvoudig.

In Kaarten werkt het combineren van lagen met datasets uit databronnen en styling op dezelfde eenvoudige wijze. Per kaart kan het gewenste coördinatensysteem en basiskaart geconfigureerd worden. Daarbij is het combineren van extra WM(T)S services als luchtfoto’s, AHN, en diverse BRT basiskaarten met datasets en styling in GeolinQ configureerbaar.

Verder zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd zodat GeolinQ nog efficiënter is te gebruiken.  Een greep uit de andere verbeteringen zijn:

  • Uitbreiding van de beheerpermissies Kaarten en Services;
  • Flexibeler gegevenskoppeling tussen datasets en Shapes;
  • Verbetering automatische gegevenskoppeling functionaliteit in Views.