GeolinQ
Spatial Data Management

Mei 2016: Basisregistraties nu als standaard Databronnen beschikbaar

De BAG, BRK en BGT zijn als standaard Databron configuraties voor alle GeolinQ gebruikers beschikbaar. Dit maakt het gebruik van de deze basisregistraties eenvoudig. 

BAG, BRK en BGT Databronnen

GeolinQ gebruikers kunnen vanaf hun support portaal de Databron definities voor de deze basisregistraties downloaden en als Databron importeren. Hiermee kunnen van de BAG en BRK de initiële of stand bestanden zoals beschikbaar vanuit het Kadaster worden geïmporteerd. Met de BGT Databron kunnen de als open data beschikbare BGT bestanden van PDOK worden geïmporteerd. 

Na import zijn deze gegevensbronnen beschikbaar voor het maken van koppelingen met andere datasets en ontsluiting. Gebruik van basisregistraties wordt vanaf nu eenvoudig.  

Vanzelfsprekend worden ook mutatie berichten van de basisregistraties ondersteund. 

NHR, WOZ databronnen en RSGB datamodel voor C-SAM centraal 

C-SAM centraal is een specifiek voor de lokale overheid ontwikkelde variant van GeolinQ welke in samenwerking met Crotec is ontwikkeld en verkocht. Voor C-SAM centraal gebruikers zijn, naast de BAG, BRK en BGT ook het NHR en de WOZ als databron definities beschikbaar. Hiermee kunnen de NHR en WOZ als CSV bestanden eenvoudig worden geïmporteerd.

Daarnaast is, voor het koppelen van de verschillende basisregistraties het RSGB als datamodel beschikbaar. Het gebruik van de basisregistraties in combinatie met het RSGB model wordt hiermee eenvoudig.