GeolinQ
Spatial Data Management

Basisregistraties als standaardconfiguraties beschikbaar

De BAG, BRK, NHR, WOZ en BGT zijn als standaardconfiguraties voor alle GeolinQ gebruikers beschikbaar. Dit maakt het gebruik van de deze basisregistraties eenvoudig. 

BAG, BRK, NHR, WOZ en BGT standaardconfiguraties

GeolinQ gebruikers kunnen vanaf hun supportportaal de standaardconfiguraties voor deze basisregistraties downloaden en als Databron importeren. Hiermee kunnen van de BAG en BRK de initiële of stand bestanden zoals beschikbaar vanuit het Kadaster worden geïmporteerd. Met de BGT Databron kunnen de als open data beschikbare BGT bestanden van PDOK worden geïmporteerd. De NHR kan in het door de Kamer van Koophandel in het 'PINK formaat' worden gebruikt. WOZ gegevens kunnen in het Stuf-TAX formaat ingelezen worden.  

Na import zijn deze gegevensbronnen beschikbaar voor het maken van koppelingen met andere datasets en ontsluiting. Gebruik van basisregistraties wordt vanaf nu eenvoudig.  

Vanzelfsprekend worden ook mutatie berichten van de basisregistraties ondersteund.