GeolinQ
Spatial Data Management

Nieuws

GeolinQ 1.7.0 is beschikbaar

28 februari 2020 In GeolinQ 1.7.0 worden REST services geïntroduceerd waarmee elke gewenste REST API in GeolinQ kan worden geconfigureerd. De technische documentatie van de configureerde API kan op basis van OAS geëxporteerd worden zodat de API documentatie direct beschikbaar is voor de ontwikkelaars die de REST API willen gebruiken. GeolinQ 1.7.0

GeolinQ 1.6.0 is beschikbaar

19 november 2019 Externe bestandsystemen en koppelen via REST met GeolinQ 1.6.0 GeolinQ 1.6.0

GeolinQ 1.5.0 is beschikbaar

25 juli 2019 In GeolinQ versie 1.5.0 is het mogelijk om naast kaarten andere typen schermen zoals lijsten, menu’s, formulieren en vragenlijsten te configureren. Met deze nieuwe schermen kunnen toepassingen voor eindgebruikers worden geconfigureerd en via een applicatieservice op elk apparaat met een internetbrowser worden gebruikt. GeolinQ 1.5.0

GeolinQ 1.4.13 is beschikbaar

1 mei 2019 GeolinQ versie 1.4.13 bevat functionaliteit voor het integreren met landmeetkundige GNSS oplossingen zoals de UNR-GR-1 van MarXact. GNSS ontvangers kunnen geïntegreerd worden met GeolinQ. Via het kaart portaal kunnen, met een I-Pad of andere tablet in combinatie met een GNSS receiver, locatiemetingen met centimeter nauwkeurigheid worden uitgevoerd. GeolinQ 1.4.13

GeolinQ 1.4.10 is beschikbaar

10 januari 2019 In GeolinQ versie 1.4.10 kunnen features direct in de kaart door eindgebruikers worden gemuteerd. Eindgebruikers kunnen de geometrieën en de attributen van features uit verschillende kaartlagen opvragen en features toevoegen, aanpassen of verwijderen. GeolinQ 1.4.10

GeolinQ 1.4.8 is vanaf nu beschikbaar

18 october 2018 GeolinQ 1.4.8 biedt nieuwe mogelijkheden voor het verwerken puntenwolken en rasters. Het ‘resample’ proces kan puntenwolken en rasterdatasets vereenvoudigen tot rasterdatasets met een celgrootte naar keuze. Per gridcel kunnen daarbij attribuutwaarden zoals het gemiddelde, standaard deviatie, mediaan, minimum en maximale waarde worden berekend vanuit de oorspronkelijk dataset. GeolinQ 1.4.8

GeolinQ 1.4.6 is vanaf nu beschikbaar

1 augustus 2018 GeolinQ versie 1.4.6 biedt nieuwe functionaliteit voor het verwerken van mutaties van feature datasets. Conform de WFST OGC standaard kunnen zowel veranderingen van attributen a als geometrieën verwerkt worden uit Viewers en Apps. Daarnaast wordt nieuwe procesfunctionaliteit geïntroduceerd waarmee een dataset met meerdere datasets gecascadeerd doorsneden kunnen worden. GeolinQ 1.4.6

Nieuwe opleidingsmodules beschikbaar

16 juli 2018 Voor optimaal gebruik GeolinQ zijn een aantal standaard opleidingsmodules ontwikkeld bestaande uit een basisopleiding en een aantal aanvullende modules waar op functionaliteit voor specifieke doeleinden nader wordt ingegaan. De trainingen kunnen vanaf vandaag gegeven worden. Meer informatie: Opleidingen

GeolinQ 1.4.3 is vanaf nu beschikbaar

8 juni 2018 GeolinQ versie 1.4.3 biedt nieuwe procesfunctionaliteit waarmee datasets met elkaar ruimtelijk doorsneden kunnen worden. Met de procesfunctionaliteit kunnen ook uit puntenwolken en rasterdatasets contouren worden gegeneerd met als resultaat feature datasets. Daarnaast is het nu mogelijk met de Groupby functie draaitabellen te maken binnen views. GeolinQ 1.4.3

GeolinQ 1.4.1 is vanaf nu beschikbaar

9 april 2018 In GeolinQ versie 1.4.1 worden de toepassingsmogelijkheden van GeolinQ verder vergroot door ook de styling van gegevens integraal in het datamanagement te gebruiken en nog eenvoudiger data en kaarten te delen.Het configureren van stijlen in kaarten en services is nu mogelijk conform de OGC Styled Layer Descriptor (SLD) standaard. SLD's voor datasets kunnen geïmporteerd, gebruikt en aangepast en geëxporteerd worden. Hiermee is GeolinQ de eerste web-based oplossing met een geïntegreerde SLD editor. GeolinQ 1.4.1

GeolinQ 1.3.13 is vanaf nu beschikbaar

1 februari 2018 In GeolinQ versie 1.3.13 wordt een configureerbare cliënt portal geïntroduceerd voor het visualiseren van kaarten en beschikbaar stellen van datasets. Voor elk gebruikersdoeleinde, bijvoorbeeld voor een project of een groep klanten, kunnen portals geconfigureerd worden waarin kaarten en datasets voor een specifieke gebruiksgroep worden getoond. GeolinQ 1.3.13

GeolinQ 1.3.11 is vanaf nu beschikbaar

12 december 2017 GeolinQ 1.3.11 biedt een nieuwe gebruikersinterface voor Services en Kaarten. Het toevoegen van lagen aan een Service of een Kaart is vereenvoudigd zodat deze nu efficient gemaakt kunnen worden. GeolinQ 1.3.11

GeolinQ 1.3.10 is vanaf nu beschikbaar

26 oktober 2017 GeolinQ 1.3.10 biedt nieuwe functionaliteit en een groot aantal verbeteringen. Hierdoor is het mogelijk met slechts de handeling van het toevoegen van een databron standaard configuraties in te lezen en te gebruiken. GeolinQ 1.3.10

GeolinQ 1.3.5 is vanaf nu beschikbaar

4 juli 2017 GeolinQ 1.3.5 in deze versie wordt de Stuf-TAX databron geïntroduceerd. Hiermee is het eenvoudig WOZ taxatiegegevens te gebruiken, te integreren met andere databronnen zoals BAG en BRK en de gegevens te ontsluiten. GeolinQ 1.3.5

GeolinQ 1.3.4 is vanaf nu beschikbaar

15 juni 2017 GeolinQ 1.3.4 bevat een aantal nieuwe functionaliteiten zoals het kopiëren van attribuutdefinities uit bestaande objectdefinities zodat eenvoudig eerder geconfigureerde attribuut definities in nieuwe objecten gebruikt kunnen worden. GeolinQ 1.3.4

GeolinQ 1.3.1 is vanaf nu beschikbaar

4 april 2017 GeolinQ 1.3.1 introduceert onder andere een verbeterde join en view data integratie functionaliteit en integratie via WMS en WFS met Web GIS Publisher van Nieuwland, sinds kort partner van IntellinQ. GeolinQ 1.3.1

GeolinQ 1.2.0 is vanaf nu beschikbaar

15 februari 2017 GeolinQ 1.2.0 introduceert Seamless Point Surface voor het combineren van puntwolk en rasterdata, WSDL datasource en nieuwe GUI data source GeolinQ 1.2.0

GeolinQ 1.0 is vanaf nu beschikbaar

20 september 2016 GeolinQ 1.0 biedt alle functionaliteit om de beheerketen van databronnen tot het ontsluiten van gegevens integraal te ondersteunen. Gegevens uit verschillende bronnen kunnen via datamodellen aan elkaar worden gekoppeld en zijn direct beschikbaar voor visualisatie en publicatie. GeolinQ 1.0

Basisregistraties als databronnen beschikbaar

10 mei 2016 De BRK, BAG en BGT Basisregistraties nu als standaard databronnen voor alle GeolinQ gebruiker beschikbaar Nieuwsbericht

Kaartlagen in GeolinQ

22 januari 2016 GeolinQ biedt vanaf vandaag nieuwe functionaliteit om geografische gegevens nog beter te beheersen. Met de mapping functionaliteit kunnen gegevens in data sources met elkaar gecombineerd worden in kaartlagen.

WFS Databron

4 januari 2016 GeolinQ biedt vanaf nu WFS Datasource functionaliteit om gegevens en gegevensmodellen eenvoudig uit Web Feature Services (WFS) op te nemen.

GML Databron

15 december 2015 Vanaf nu biedt GeolinQ functionaliteit om datasources aan te maken middels het importeren van XSD’s op basis van GML. Met deze functionaliteit kan bijvoorbeeld het BGT model worden opgenomen in GeolinQ en GML files, zoals bijvoorbeeld de BGT extracten die als download beschikbaar zijn op PDOK, geïmporteerd worden.

Management of massive point cloud data: wet and dry

8 december 2015 IntellinQ gaf 8 december een presentatie over het effectief beheer van maritieme data met GeolinQ op het ‘Management of massive point cloud data: wet and dry’ symposium in Delft. Bekijk hier de presentatie

IntellinQ introduceert databronnen

8 september 2015 Om nog eenvoudiger GeolinQ in te zetten als Spatial Data management software en zowel te integreren met gegevensbronnen van derden via webservices en database links als de gegevens te ontsluiten is de GeolinQ architectuur uitgebreid met het Data Source en Data Services concept.