GeolinQ
Spatial Data Management

Koppelen met externe databronnen

Organisaties maken vaak gebruik van gegevens uit externe databronnen zoals basisregistraties (GDS), databases, REST, WFS of SOAP services. Met GeolinQ kan eenvoudig een koppeling worden gelegd met een externe databron. GeolinQ neemt automatisch de datastructuur over van de externe databron en de gegevens uit de externe databron kunnen worden ingeladen als datasets in GeolinQ. De gegevens in de datasets uit de externe databron kunnen in GeolinQ verder worden ontsloten in views, kaarten en services.

De externe databron wordt ontsloten via een interface in GeolinQ. Via de interface kunnen objecten zoals bijvoorbeeld tabellen of XML typen de structuur van de externe databron zoals een database of WFS service in een preview worden geselected voor het genereren van klasse definities en datasets. De datasets worden hiermee gekoppeld aan de objectstructuur van de externe databron. Alleen de relevante objecten van de externe databron worden gekoppeld aan datasets in GeolinQ zodat niet de gehele externe databron hoeft worden overgehaald naar GeolinQ.

Als de datasets in GeolinQ eenmaal via een interface zijn gekoppeld is met een externe databron kunnen de gegevens uit een externe databron via een taak worden binnengehaald. Met het takensysteem binnen GeolinQ kunnen taken ook automatisch, bijvoorbeeld elke nacht, draaien. Zo blijven de gegevens in de datasets in GeolinQ gesynchroniseerd met de gegevens in de externe databron.

Op dit moment ondersteunt GeolinQ de volgende externe databronnen via interfaces:

  Interface Toelichting
Database Ophalen van gegevens uit een PostGress of Oracle database
REST Ophalen van gegevens via een REST API met JSON of XML importformaten
WFS Ophalen van features via een externe WFS service.
SOAP Ophalen gegevens via een externe SOAP service via WSDL definitie
GDS Ophalen gegevens via de Generieke Download Service (GDS) van het Kadaster

Database interface

De database interface ontsluit gegevens uit een externe PostGress of Oracle database in GeolinQ als datasets. Een database kan direct via een database interface worden gekoppeld zodat de gegevens direct via een dataset uit de externe database worden gehaald. Een database kan ook worden geharvest zodat via een geplande taak bijvoorbeeld dagelijks een kopie worden gemaakt van de selecteerde tabellen in de externe database.

Als een database interface is gekoppeld aan een externe database kunnen datasets worden gegenereerd op grond van de tabelstructuur van de externe database. GeolinQ koppelt automatisch een tabel aan een dataset en neemt de tabelstructuur over in de datastructuur van de dataset.

REST interface

De REST interface ontsluit gegevens uit een externe REST API. De REST interface kan worden geconfigureerd zodat met JSON of XML formaten gegevens via de REST API in een dataset kunnen worden ingelezen.

WFS interface

De WFS interface ontsluit gegevens uit een Web Feature Service (WFS). De WFS interface beschrijft de datastructuur van de WFS in termen van Feature typen. Op basis van de WFS feature typen kunnen datasets in GeolinQ gegenereerd worden voor de WFS.

Als de datasets zijn aangemaakt kunnen de gegevens uit de WFS met een taak worden ingelezen. Voor het inlezen van de WFS gegevens kan een gebied worden opgegeven waar de gegevens voor worden opgehaald zodat alleen de relevante informatie kan worden opgehaald. Informatie over het gebruik van WFS als databron in GeolinQ is beschikbaar via de WFS tutorial op GeolinQ support.

SOAP interface

De SOAP interface ontsluit gegevens uit een web service beschreven door Web Service Description Language (WSDL). Door het koppelen met een web service op basis van WSDL kan het gegevensmodel van de web service in GeolinQ worden ingelezen. De interfaces van de web service worden ook ingelezen in GeolinQ. Op basis van het WSDL gegevensmodel dat meestal door een XSD wordt beschreven kunnen datasets worden gegenereerd.

Via de interfaces van de web service kunnen de gegevens uit de web services in een taak worden opgevraagd. De requests kunnen via datasets en views in GeolinQ worden aangemaakt. De reponses van de web service worden opgeslagen in de gegenereerde datasets. De WSDL koppeling wordt gebruikt voor het inlezen van de thema’s van de Basis Registratie Ondergronden (BRO).

Generieke Download Service (GDS) interface

De Generieke Download Service (GDS) is een SOAP service van het Kadaster waarmee mutatieberichten voor de BAG of BRK opgehaald kunnen worden. De GDS interface haalt de URLs van de mutatiebestanden op en download de mutatiebestanden. De mutatiebestanden worden verwerkt in een XML/GML import proces.