GeolinQ
Spatial Data Management

Rasterdata

Satellieten, vliegtuigen en drones  gebruiken remote sensing technieken om gebieden en objecten in kaart te brengen en te monitoren. Het resultaat van deze metingen komt vaak beschikbaar als rasterdata. Rasterdata bestaat uit een groot aantal, vaak miljoenen, gemeten cellen met per cel één of meer attributen. 

Puntenwolken worden vaak geresampled naar rasters ten behoeve van data reductie. Rasters kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden tot nieuwe informatie producten. De satellietbeelden die bij weersvoorspellingen gebruikt worden zijn voorbeelden van raster datasets. 

Rasterdata in GeolinQ

Rasterdata kan in GeolinQ eenvoudig gebruikt worden. Zowel ASCII  als GeoTIFF bestanden kunnen geïmporteerd worden. Per rastercel kunnen meerdere attributen opgeslagen worden (bijv. meerdere spectrale banden). Tijdens het importeren moeten de attributen uit het import bestand gekoppeld worden aan de attributen van een rastercel in GeolinQ. Daarnaast kunnen rasterbestanden in (bijna) elk coördinatenstelsel worden gebruikt omdat alle EPSG coördinaattransformaties in GeolinQ ondersteund worden. 

Rasterdata ontsluiten

Beschikbare rasterdatasets zijn eenvoudig terug te vinden omdat de datasets op basis van hun metadata kenmerken doorzoekbaar zijn. Deze metadata kenmerken zijn eenvoudig door de gebruiker te definiëren. Daarbij kan de ISO19115 metadata standaard gevolgd worden. Ook is het mogelijk om indien gewenst deze standaard uit te breiden of een eigen metadata standaard te gebruiken. Kleurenschalen kunnen gedefinieerd worden om het rasterbeeld te visualeren. Daarnaast biedt GeolinQ functionaliteit om rasterdatasets als WMS lagen te publiceren.

Hoge Performance

Een rasterdataset kan uit miljoenen of soms zelfs miljarden cellen bestaan. GeolinQ heeft een zeer efficiënte dataopslag en garandeert snelle ontsluiting en visualisatie van gegevens op elk schaalniveau door het gebruik van slimme indexering en dynamische data piramides.