GeolinQ
Spatial Data Management

Puntenwolken

LIDAR, Multibeam sonar en 3D Laser Scanners worden gebruikt om hoogtes, dieptes, gebieden en objecten in kaart te brengen en te monitoren. Resultaat van metingen zijn zogenaamde puntenwolken. Een puntenwolk bestaat een groot aantal, vaak miljoenen, gemeten 3D punten met per punt één of een aantal attributen.

Puntenwolken zijn de basis voor steeds meer informatie producten. Voorbeelden zijn het berekenen van diepte en hoogte contouren en driedimensionale reconstructies van objecten voor CAD toepassingen. In veel gevallen is het gewenst meerdere puntenwolken te combineren. In Nederland is AHN2/3 een voorbeeld van een landsdekkende puntenwolk die is opgebouwd uit een groot aantal metingen.    

Puntenwolken in GeolinQ

Puntenwolken kunnen in GeolinQ eenvoudig geïmporteerd en gebruikt worden. GeolinQ ondersteunt zowel het LAS als ASCII als import bestandsformaat. Er kunnen meerdere attributen per puntwaarneming opgeslagen worden. Deze attributen zijn door gebruikers zelf te configureren en moeten tijdens het import proces gekoppeld worden aan de attributen van het punt in het import bestand. Puntenwolken kunnen vanuit (bijna) elk coördinatenstelsel geïmporteerd worden omdat GeolinQ gebruikt maakt van de EPSG coördinaattransformaties. 

Puntenwolken ontsluiten

De metadata kenmerken van puntenwolken zijn door de gebruiker te definiëren. Hierbij kan de ISO19115 metadata standaard gevolgd worden. Ook is het mogelijk een organisatie specifieke metadata definitie te gebruiken of de ISO19115 metadata standaard uit te breiden. De puntenwolk datasets zijn eenvoudig te doorzoeken op basis van hun metadata kenmerken. Op elk gedefinieerd metadata kenmerk kan gezocht worden. Kleurenschalen kunnen gedefinieerd worden om het hoogte- of dieptebeeld te visualeren. Daarnaast biedt GeolinQ functionaliteit om individuele puntenwolken of een verzameling van puntenwolken als WMS lagen te publiceren.

Hoge Performance

Puntenwolken bestaan uit miljoenen soms zelfs miljarden punten. GeolinQ heeft een zeer efficiënte dataopslag en garandeert snelle ontsluiting en visualisatie van gegevens op elk schaalniveau door het gebruik van slimme indexering en dynamische data piramides.