GeolinQ
Spatial Data Management

Overige data typen

Geografische gegevens bestaan uit een combinatie van coördinaten met andere type gegevens zoals bedragen, datums en tijden, metingen etc. Deze gegevens worden vaak aangeduid als administratieve gegevens en maken een groot deel uit van de dataset en vormen vaak de koppeling met andere oplossingen. Beheer en ontsluiting van dit type gegevens is daarom van groot belang. 

Overige typen data in GeolinQ

GeolinQ kent voor het vastleggen van niet-geografische gegevens (bijv. bedragen, metingen, omschrijvingen) standaard datatypes zoals Integer, Real en String. Voor het vastleggen van temporale aspecten kent GeolinQ de datatypes Datum en Datum/Tijd. Het datatype Kleur wordt gebruikt voor het vastleggen van opmaakkleuren en de kleur van rastercellen.

Grootheden

Een grootheid legt beperkingen op aan de waarde van een attribuut. Een grootheid kan bijvoorbeeld de maximale string lengte of minimum en maximum waarde van een attribuut bepalen. Ook domeindefinities zijn als grootheid te definiëren. Grootheden dragen zorg voor data validatie tijdens import en een eenduidige intepretatie tijdens verder gebruik.  

Data inlezen en linken

GeolinQ kan administratieve gegevens aangeleverd in ASCII formaat of XML formaat importeren. Als het datamodel beschikbaar is als XSD zullen de administratieve gegevens conform het datamodel uit de XSD in GeolinQ opgeslagen worden. Is er geen datamodel voorhanden, dan kunnen gebruikers het datamodel zelf configureren en tijdens het import proces koppelen aan de attributen van het inputbestand .  

Bestaande Oracle of PostgreSQL databases met administratieve gegevens kunnen als databron gelinkt worden. De database schema’s van gelinkte database worden ingelezen waarna de gegevens vanuit GeolinQ te benaderen zijn. Tot slot kunnen gegevens ook handmatig worden ingevoerd.

Data koppelen en ontsluiten

Ingelezen administratieve datasets zijn is eenvoudig terug te vinden op basis van metadata kenmerken die door de gebruiker zelf gedefinieerd kunnen worden. Ook kan het ISO19115 metadata model gebruikt worden. Op elk gedefinieerd metadata kenmerk kan gezocht worden. Administratieve datasets kunnen via unieke identificatie gekoppeld worden aan feature datasets. Hiermee kan de ruimtelijke spreiding van administratieve datasets inzichtelijk gemaakt worden.