GeolinQ
Spatial Data Management

Geografische data toepassingen eenvoudig configureren

GeolinQ is een web-based software oplossing om gegevens in te winnen, te integreren en te distribueren. De oplossing is door configuratie in te zetten voor vrijwel alle denkbare gegevens gedreven toepassingen zoals het beheren van datasets, doen van inspecties, datawarehouse, raportages, data en kaartportalen, leveren van datasets conform standaarden etc. Gegevens uit verschillende bronnen kunnen via datamodellen aan elkaar worden gekoppeld en zijn direct beschikbaar voor gebruik voor elke geconfigureerde toepassing. 

Inwinning

GeolinQ biedt standaard geconfigureerde databronnen voor het inlezen en opslaan van standaarden zoals BGT, BAG en BRK basisregistraties en de in ontwikkeling zijnde BRO. Daarnaast kunnen zelf databronnen worden geconfigureerd om datasets te creëren, bestanden te importeren, gegevens te betrekken van web services en download services, berichten te verwerken en gegevens uit externe databases te ontsluiten. Databronnen kunnen eenvoudig worden uitgewisseld tussen verschillende GeolinQ installaties. GeolinQ kan gegevens opslaan in punt-, raster-, vector- en administratieve datasets.

Integratie

Datamodellen bepalen de structuur en de semantiek van de gegevens in GeolinQ. In datamodellen kunnen datasets uit verschillende databronnen met functies als Views, Unions, Intersecties, 'Resamplen' en Contour berekeningen geïntegreerd worden tot nieuwe datasets voor nieuwe inzichten. Er kan geïntegreerd worden naar datamodellen die als XSD zijn ingelezen en als doel model worden gebruikt voor levering conform het ingelezen model. Veranderingen van gegevens in databronnen worden via gekoppelde datasets direct zichtbaar in andere datamodellen.

Distributie

Datasets zijn op diverse manieren en in diverse formaten beschikbaar voor gebruikers en afnemers. Functionaliteit is aanwezig om gegevens te selecteren, te visualiseren en te analyseren. Applicatieservices kunnen worden geconfigureerd waarin datasets via verschillende te gebruiken typen schermen voor specifieke gebruiksgroepen worden getoond en kunnen worden geëxporteerd. Het uiterlijk van de gebruikersinterface kan daarbij voor elke applicatieservice aangepast worden met de kleuren en het logo van de organisatie. Daarnaast kunnen gegevens worden ontsloten en gedistribueerd met behulp van web services.

Tenant architectuur

GeolinQ kent een tenant architectuur met per tenant uitgebreide mogelijkheden voor autorisaties per gebruikersgroep.GeolinQ is platform onafhankelijk en naar keuze vanuit de Cloud of als licentie beschikbaar. De oplossing zeer schaalbaar te implementeren. Tot slot ondersteunt de oplossing waar mogelijk open standaarden en is daardoor optimaal te integreren met andere toepassingen.