GeolinQ
Spatial Data Management

Geschiedenis

Begin 2015 heeft IntellinQ het GeolinQ platform gelanceerd voor het koppelen en verwerken van ruimtelijke gegevens. Het platform beslaat de gehele keten voor ruimtelijke gegevens: het modeleren, opslaan, beheren, koppelen, visualiseren en distribueren van puntenwolken, raster en vector data. Het object georiënteerde platform maakt gebruik van open standaarden en kan zeer vergaand worden geconfigureerd en worden aangepast aan de wensen van de eindgebruiker.

IntellinQ richt zich op de markt voor gegevensbeheer en toepassingen met een focus op geografie. Primaire markten zijn de overheid, watersector en de infra markt. In deze markten is behoefte aan  datagedreven oplossingen die efficient gemaakt en aagepast kunnen worden. 

Sinds begin 2016 richt IntellinQ zich ook op de Nederlandse overheid voor het ontsluiten en koppelen van het stelsel van basisregistraties. In GeolinQ kunnen gegevens uit de BAG, de BRK, de WOZ en het NHR worden gekoppeld tot nieuwe datasets en worden ontsloten via OGC services.

In 2017 heeft IntellinQ de functionaliteit verder uitgebreidt waardoor GeolinQ ook voor toepassingen kan worden ingezet voor het leveren van gegevens als bronhouder. Ook is de functionaliteit opgenomen zodat kaartportalen geconfigureerd kunnen worden.  

In 2019 is, met de introductie van GeolinQ 1.5.0, het mogelijk om toepassingen te configuren. Toepassingen voor het inwinnen, integreren van gebruiken van zowel geografische als niet geografische datasets zijn nu snel te maken en aan te passen. 

Binnen ons expertisegebied blijven we zoeken naar oplossingen en nieuwe wegen om het gebruik van ruimtelijke gegevens verder te ontwikkelen. Naast eigen productinnovatie is IntellinQ continu op zoek naar partners om samen te innoveren op het gebied van ruimtelijke informatievoorziening. Samen staan we sterk.