GeolinQ
Spatial Data Management

Ruimtelijke Datamanagement Toepassingen

IntellinQ biedt configureerbare datamanagement toepassingen voor de ruimtelijke informatievoorziening van organisaties. Datamanagement stelt organisaties in staat om eigen gegevens en gegevens uit externe bronnen in te winnen, te integreren en te distribueren. De aanpak van IntellinQ onderscheidt zich doordat de gehele datamanagementketen van bron tot eindgebruiker wordt geïntegreerd en geautomatiseerd op basis van het softwareplatform GeolinQ. Het integrale beheer van ruimtelijke gegevens biedt een adequate informatievoorziening voor de primaire processen in data-gedreven organisaties en speelt in op de eisen van de toekomstige informatievoorziening.

De toekomstige informatievoorziening gaat uit van configureerbare toepassingen die gebruik maken van een netwerk van gekoppelde gegevensbronnen die geïntegreerd worden om te voldoen aan de informatievraag van eindgebruikers zoals bijvoorbeeld het programma Doorontwikkeling is Samenhang (DiS Geo). De integratie van koppelingen en afhankelijkheden tussen databronnen speelt een steeds belangrijkere rol in het beheer van de datamanagementketen.

GeolinQ, bouwsteen van de toekomst

IntellinQ levert het softwareplatform GeolinQ om de integratie van de datamanagementketen ten behoeve van de ruimtelijke informatievoorziening te realiseren. GeolinQ is ontworpen om verschillende typen ruimtelijke gegevens te verwerken zoals puntenwolken, rastergegevens en vectorgegevens. GeolinQ beschikt over een configureerbaar datamodel waarin gebruikers zelf gegevens kunnen inlezen, beheren, koppelen en publiceren. Externe databronnen zoals de basisregistraties kunnen worden gekoppeld aan eigen gegevens en beschikbaar gemaakt worden aan de eindgebruikers via bijvoorbeeld WMS- of WFS services. Via REST interfaces en configureerbare exportprocessen kunnen gegevens aan voorzieningen van derden worden geleverd zoals bijvoorbeeld het leveren van kabels en leiding gegevens aan het Kadaster conform de WIBON.  

GeolinQ beschikt over configureerbare schermen waarmee uiteenlopende GIS toepassingen kunnen worden geconfigureerd. Schermen zoals formulieren en kaarten worden op eenvoudige wijze genereerd op basis van de datastructuur in GeolinQ. De geconfigureerde schermen kunnen via een applicatieservice worden gecombineerd tot een GIS toepassing. De applicatieservice kan ter beschikking worden gesteld aan eindgebruikers, die de configureerde toepassing op elk apparaat met een internetbrowser kunnen gebruiken. De integratie van interne en externe gegevensbronnen tot geconfigureerde GIS toepassingen maakt GeolinQ tot bouwsteen van de toekomst voor data-gedreven organisaties.

Configureren van GeolinQ toepassingen

Ruimtelijk datamanagement kent vele toepassingsgebieden variërend van de maritieme sector, de bouwsector tot de overheid. Door de brede inzetbaarheid van GeolinQ kunnen bestaande GIS applicaties en maatwerkoplossingen eenvoudig worden vervangen door een GeolinQ configuratie. GeolinQ is een no code softwareplatform dus de GeolinQ configuratie kan steeds via de gebruikersinterface zonder programmeren of ingewikkelde scripts worden aangepast. Door het volgen van de GeolinQ Basisopleiding kunnen gebruikers zelf ruimtelijke gegevens in GeolinQ beheren en eenvoudige GIS toepassingen maken. Hierdoor kan snel worden ingespeeld op de veranderende eisen aan de informatievoorziening door wetgeving, veranderende gebruikersinzichten en organisatieprocessen.

GeolinQ gebruikers kunnen zelf GIS toepassingen configureren, maar er zijn ook verschillende vormen van dienstverlening beschikbaar voor het configureren van nieuwe toepassingen. De implementatie en configuratie van GeolinQ vereisen soms branche specifieke kennis van de gegevensmodellen om aan de informatievraag te voldoen. IntellinQ werkt daarom nauw samen met partners om klanten te bedienen met branche gerichte toepassingen en dienstverlening.

Standaard GeolinQ toepassingen

Voor uiteenlopende toepassingen zoals gebruik van de basisregistraties en het inmeten van gegevens zijn standaardconfiguraties beschikbaar. Deze standaardconfiguraties kunnen eenvoudig in GeolinQ kunnen worden geïmporteerd en zijn dan direct als toepassing in te gebruiken. De standaardconfiguraties kunnen eenvoudig worden aangepast aan de wensen van de organisatie.