GeolinQ
Spatial Data Management

Nieuwsbrief juni 2023 (only in Dutch available)

In deze nieuwsbrief aandacht voor het stopzetten van de BRK 1.0 per 1 augustus, de WIBON voor netbeheerders én grondroerders en Projecten in Beeld bij de gemeente Peel en Maas.

BRK Levering 1.0 stopt per 1 augustus

BRK Levering 1.0 is end-of-life en wordt 1 augustus 2023 door het Kadaster uitgefaseerd.  De BRK 2.0 is al ruim een jaar beschikbaar bij het Kadaster en vervangt de BRK 1.0. Organisaties moeten overstappen naar versie 2.0 om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen voor de processen die gebaseerd zijn op de BRK. Voor organisaties die de overstap naar BRK 2.0 nog moeten maken biedt GeolinQ de uitkomst.

Veel provincies en gemeenten zijn sinds vorig jaar al met de GeolinQ BRK 2.0 standaardconfiguratie overgestapt op de BRK 2.0. Met de BRK 2.0 standaardconfiguratie wordt de BRK van het Kadaster verwerkt tot informatieproducten en kaarten die door elke provincie of gemeente gebruikt kunnen worden.

Met een BRK 2.0 nulstand en een BRK 2.0 mutatieabonnement kan de BRK 2.0 standaardconfiguratie binnen een werkdag voor een organisatie worden uitgerold. Alle standaard BRK informatieproducten zijn dan al direct beschikbaar in GeolinQ. Voor de ontsluiting van de BRK in het applicatielandschap van de organisatie en het configureren van extra maatwerk informatieproducten is vaak een kort aanvullend implementatietraject noodzakelijk.

Bestel nu de BRK 2.0 bij het Kadaster en stap voor 1 augustus over naar BRK 2.0 met de GeolinQ BRK 2.0 basisconfiguratie.

WIBON voor netbeheerders én grondroerders

WIBON staat voor Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en is van toepassing op netbeheerders én grondroerders. Netbeheerders zijn verplicht hun netwerken en infrastructuren te registeren bij het Kadaster en grondroerders zijn verplicht om graafwerkzaamheden te melden bij de betreffende netbeheerders via het Kadaster.

In het GeolinQ Netbeheerderportaal kan netwerkinformatie uit verschillende assetmanagementsystemen en andere informatiebronnen worden samengevoegd en bij het Kadaster worden geregistreerd. In het GeolinQ netbeheerderportaal worden daarnaast de Klic meldingen van grondroerders binnen het beheergebied teruggekoppeld aan de netbeheerder. Netwerkbeheerders kunnen zodoende de voorgenomen graafwerkzaamheden beoordelen en eventuele maatregelen nemen om de veiligheid en continuïteit van de netwerken te waarborgen.

Vanuit het GeolinQ Grondroerdersportaal kunnen grondroerders Klic meldingen doen bij het Kadaster. De Klic melding wordt opgehaald bij het Kadaster en de ligging van kabels en leidingen is via het grondroerdersportaal overal en voor iedere medewerker beschikbaar. De grondroerder kan proefsleuven registreren in het grondroerderportaal en de proefsleuven eventueel inmeten met GNSS. Via het grondroerderportaal kunnen afwijkende situaties na het graven van de proefsleuf of graafschades worden gemeld. Alle informatie die wordt verzameld rond de KLIC melding wordt per project vastgelegd.

De GeolinQ Grondroerderportaal voorziet ook in het ophalen van netwerkinformatie bijvoorbeeld voor een project met oriëntatieverzoek. Een oriëntatieverzoek beslaat een werkgebied van maximaal 2500 m bij 2500 m. Voor grotere gebieden moeten meerdere oriëntatieverzoeken worden gedaan bij het Kadaster. In het GeolinQ grondroerderportaal kan een raster van oriëntatieverzoeken worden aangevraagd bij het Kadaster. In GeolinQ worden de oriëntatieverzoeken samengevoegd tot één dataset met kabels en leidingen dat het gehele projectgebied afdekt.

Met het GeolinQ grondroerderportaal beschikken netbeheerders én grondroerders overal over de netwerkinformatie voor graafwerkzaamheden en projecten.

Projecten in Beeld bij de gemeente Peel en Maas

Gemeenten willen een overzicht hebben van alle projecten die worden uitgevoerd, inclusief de lopende, geplande en afgeronde projecten. De status van projecten wordt vaak bijgehouden in verschillende systemen of gewoon in Excel sheets. Het samenbrengen van alle geplande, lopende en afgeronde projecten vanuit de afdelingen binnen de gemeente is het startpunt van Projecten in Beeld.

Projecten uit verschillende afdelingen kunnen in GeolinQ worden samengevoegd tot een integrale projectregistratie. De projecten kunnen decentraal worden beheerd, automatisch worden samengevoegd en centraal worden ontsloten naar medewerkers en ook eventueel naar burgers en andere belanghebbenden. Projecten kunnen ook direct in GeolinQ worden beheerd door de projectmanagers en projectleiders in het GeolinQ projectportaal.

Volgens de gemeente Peel en Maas kost het beheer van de projecten nu te veel inspanning doordat het beheer versnippert in verschillende applicaties wordt uitgevoerd en hierdoor een groot aantal mensen betrokken is bij het beheerproces. De gemeente Peel en Maas voert daarom met GeolinQ een experiment uit om projecten op het gebied van 'Maatschappelijk Ondernemen' en 'Openbare Ruimte ontwikkeling' (de MOOR projecten) centraal in GeolinQ te beheren en te ontsluiten.

In het experiment is een opzet gemaakt voor een beheerportaal voor de MOOR projecten en de ontsluiting van de projectregistratie in NedBrowser voor de gehele gemeente. De evaluatie voor dit experiment is nu bijna afgerond en de eerste ervaringen met het MOOR projectportaal van de gemeente Peel en Maas zijn positief.