GeolinQ
Spatial Data Management

INSPIRE

INSPIRE is een Europees programma voor het harmoniseren van datasets van overheidsorganisaties in de Europese lidstaten zodat gegevens voor heel Europa vergelijkbaar worden. Op 34 thema’s zijn afspraken gemaakt over de gegevens standaard, beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens zodat deze binnen heel Europa vergelijkbaar worden. De thema’s variëren van gebouwen, verkeernetwerken tot bodemgebruik tot oceanografische geografische kenmerken en hydrografie. Zie voor alle thema’s:  http://www.geonovum.nl/onderwerpen/inspire/thema's-inspire

INSPIRE met GeolinQ

Voor GeolinQ gebruikers is een standaard databron beschikbaar voor het inlezen van het INSPIRE datamodel wat alle 34 thema’s omvat. De databron maakt direct gebruik van de XML schema’s die door de INSPIRE programma van de Europese Commissie beschikbaar worden gesteld. (http://inspire.ec.europa.eu/portfolio/xml-schemas) Hierdoor is het model altijd correct en up-to-date. Het model kan door iedereen gebruikt worden gegevens van de verschillende thema als databron te gebruiken. Daarnaast kunnen organisaties die INSPIRE verplichtingen hebben voor verschillende thema’s het model ook gebruiken om eigen databronnen mee te koppelen zodat invullen van de verplichtingen volledig automatisch plaatsvindt.