GeolinQ
Spatial Data Management

Stuf-TAX

Stuf-TAX is een standaard voor het uitwisselen van gegevens met betrekking tot de waardering van onroerende zaken (WOZ). De standaard is ontwikkeld voor het uitwisselen van gegevens van de taxaties zelf en de grondslagen van de waarderingen.

In de praktijk wordt Stuf-TAX veel gebruikt om gegevens van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de WOZ waarderingen uit te wisselen met adviesbureaus. Adviesbureaus voeren in de veel gevallen de eigenlijke taxaties uit. Door het combineren van WOZ gegevens met andere datasets zoals de BAG en BRK ontstaan een groot aantal mogelijkheden om onder andere de kwaliteit van registraties te monitoren en nieuwe inzichten te komen.   

Met de Stuf-TAX databron is het eenvoudig om Stuf-TAX bestanden te importeren en te gebruiken in GeolinQ. Het Stuf-TAX 4.0 model wordt volledig ondersteund en is beschikbaar in de databron zodat elke gewenste view en koppelingen met andere databronnen kan worden geconfigureerd. 

De Stuf-TAX 4.0 databron is door IntellinQ gegeneerd en geconfigureerd conform de documentatie die beschikbaar is vanuit de Waarderingskamer. Anders dan de databronnen als de BRK, BAG en BGT is geen XSD beschikbaar waar vanuit het model gegenereerd kan worden. Het model is, inclusief views voor koppeling met BAG en BRK, voor alle GeolinQ gebruikers beschikbaar.