GeolinQ
Spatial Data Management

Eenvoudig gegevens beheren met Databronnen

Gegevens zijn in meerdere vormen en formaten beschikbaar. Traditioneel zijn gegevenssets in bestanden beschikbaar. Tegenwoordig zijn gegevens op te halen via web services, downloadservices en berichtenverkeer. Daarnaast zijn gegevens beschikbaar in databases. Al deze vormen van databronnen kunnen worden gebruikt door middel van de configureerbare GeolinQ Databronnen. Afhankelijk van het databron vorm kunnen verschillende formaten worden ingelezen of gelinkt.

Databronnen in GeolinQ

GeolinQ kent 5 basis methoden om gegevensbronnen en bestanden in te kunnen lezen of te linken en gegevens te beheren:

  • Catalog: In een Catalog databron worden klasse definities geconfigureerd, datasets beheerd en opgeslagen. De configuratie beschrijft de gewenste data en metadatastructuur van te beheren datasets. Op basis van de configuraties worden datasets ingevoerd, aangepast en uitgebreid. Bestanden met puntenwolk, raster, feature/vector en administratieve gegevens gekoppeld en geïmporteerd en gevalideerd worden. Voorbeelden over het gebruik de catalog databron is beschikbaar in de AHN tutorial en de Bathymetrie tutorial op GeolinQ support.
  • WFS: Door het koppelen met een WFS gegevens bron kan het datamodel worden ingelezen. Op basis hiervan kan het datamodel van de databron in GeolinQ gegenereerd worden op basis waarvan content kan worden ingelezen. Informatie over het gebruik van WFS als databron in GeolinQ is beschikbaar via de WFS tutorial op GeolinQ support.
  • GML/XML: Door het importeren van GML/ XML XSD’s kunnen datamodellen ingelezen worden. Op basis hiervan worden automatisch datamodellen van de databron in GeolinQ gegenereerd en content ingelezen. Voorbeelden zijn de standaard configuratie voor de basisregistraties van de BAG en BRK en Stuf-TAX databronnen.
  • WSDL: Door het koppelen met een webservice op basis van WSDL kan het gegevensmodel worden ingelezen en bevraagd worden. Het datamodel van de webservice in GeolinQ gegenereerd worden op basis waarvan content kan worden ingelezen.Voorbeeld zijn de thema's in de BRO .
  • Databases: Door middel van het configureren van een database link kunnen externe databases Oracle of PostgreSQL gelinked worden. Op basis hiervan kunnen uit de database schema’s van de gelinkte database de datamodellen van de databron gedefinieerd worden.

Beschikbare en zelf geconfigureerde databronnen uitwisselen

Van elke Databron worden de eigenschappen, waaronder het gebruikte coördinaatsysteem vastgelegd. Binnen een Databron worden gegevens gemapped zodat voor gebruik relevante gegevens worden gebruikt. De naamgeving van gegevens elementen kan naar wens worden gedefinieerd. Voor visualisatie of gebruik van de gegevens in web services is functionaliteit beschikbaar voor het configureren van styling en kleurschalen.

Voor GeolinQ zijn een aantal geconfigureerde standaard Databronnen beschikbaar. Een voorbeeld zijn de Nederlandse Basisregistraties. Hierdoor kan eenvoudig voldaan worden aan het verplicht gebruik van deze gegevensbronnen.

Nieuwe Databronnen kunnen door gebruikers worden geconfigureerd en bestaande Databronnen kunnen worden aangepast of uitgebreid. De configuraties kunnen eenvoudig met anderen worden gedeeld.