GeolinQ
Spatial Data Management

RSGB

De gegevensstandaard RSGB (Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke BasisGegevens) is een belangrijke basis voor gemeenten om de kern van hun gegevenshuishouding in samenhang eenmalig te onderhouden en meervoudig te gebruiken. Het stroomlijnen van de processen van gegevensbeheer biedt kansen voor efficiency verbetering. Meervoudig en eenduidig gebruik van gegevens is van groot belang voor een goede dienstverlening.

RSGB in GeolinQ

In GeolinQ kunnen de verschillende basisregistraties door koppelingen op basis van het RSGB in onderlinge samenhang worden gebracht . Het RSGB is een referentie model wat betekent dat het model op verschillende wijzen kan worden ingevuld. Om een voor gemeenten zo effectief mogelijke invulling te geven aan het model en de basisregistraties voor de lokale overheidsmarkt wordt samengewerkt met Crotec.    

Samenwerking met Crotec en C-SAM centraal 

C-SAM centraal is een specifiek voor de lokale overheid ontwikkelde variant van GeolinQ welke in samenwerking met Crotec is ontwikkeld en door Crotec wordt vermarkt. Voor C-SAM centraal gebruikers is het RSGB als datamodel beschikbaar. De geo-gerelateerde componenten van het RSGB zijn gekoppeld met de basisregistraties BRK, BAG, WOZ en HR. Het gebruik van de basisregistraties in combinatie met het RSGB model wordt hiermee eenvoudig.