GeolinQ
Spatial Data Management

Bathymetrie

Bathymetrische gegevens zijn het resultaat van diepte metingen van de waterbodem. De gegevens zijn van belang voor een groot aantal mariene informatie producten zoals bijvoorbeeld navigatiekaarten voor de scheepvaart, milieu onderzoek en de optimale plaatsing van windturbines, olieplatformen, kabels en leidingen. In de praktijk kunnen bathymetrische gegevens gezien worden als het onderwater-equivalent van hoogtemetingen op land. 

Bathymetrische databronnen 

Bathymetrische gegevens worden met uiteenlopende oplossingen ingewonnen. Op zee worden bathymetrische gegevens voornamelijk met multi- en singlebeam sonar apparatuur ingewonnen. Vanuit de lucht worden deze gegevens met LIDAR vanuit vliegtuigen ingewonnen of door middel van satellietwaarnemingen verkregen. Uiteindelijk resulteren alle acquisitie methodes in puntenwolken of raster datasets. In veel gevallen worden deze gegevens door middel van algoritmes verwerkt tot afgeleide informatie producten zoals dieptecontouren en baggergebieden. Deze afgeleide producten zijn over het algemeen beschikbaar als vector datasets. 

Bathymetrie met GeolinQ 

Voor GeolinQ gebruikers is een standaard databron beschikbaar waarmee zowel bathymetrische puntenwolken, als raster datasets en afgeleide vector datasets eenvoudig geïmporteerd kunnen worden. De databron ondersteunt het importeren van bestanden in ASCII, LAS, GeoTIFF of Shape formaat in alle door de EPSG ondersteunde coördinaatsystemen.

De GeolinQ databron biedt een standaard een ISO 19115 metadata schema om de metadata van bathymetrische datasets eenduidig vast te leggen. Geconfigureerde kleurschalen, stijlen en kaartlagen helpen bathymetrische gegevens eenvoudig inzichtelijk te maken. Datasets zijn eenvoudig te ontsluiten naar andere gebruikers of systemen via webservices. De databron kan eenvoudig door gebruikers aangepast en uitgebreid worden.

Meer informatie over het werken met de bathymetrie databron is te vinden in de Bathymetrie tutorial op GeolinQ support.