GeolinQ
Spatial Data Management

BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie. Alle verblijfsobjecten, één of meerdere per pand, zijn geïdentificeerd met een uniek identificatie nummer. Met de BAG zijn alle verblijfsobjecten, gebouwen en adressen eenduidig geregisterd.

De gemeenten zijn de bronhouders van de BAG. Kopieën van deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. 

BAG met GeolinQ voor overheden

Voor GeolinQ gebruikers is een standaard LV BAG databron beschikbaar waarmee de BAG uit de Landelijke voorziening gebruikt kan worden. De LV BAG levert het product BAG Extract. Dit product bestaat uit een verzameling XML-bestanden met gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Per objecttype levert het Kadaster een XML-bestand aan. De geometrische gegevens van de BAG-objecten worden geleverd in GML-formaat. De initiële download en updates zijn beschikbaar via de Generieke Download Service (GDS) van het Kadaster. Zowel gegevens de BAG Extract productgegevens als de BAG objecten worden door de standaard GeolinQ BAG databron opgenomen. Hiermee wordt het gebruik van de BAG als databron eenvoudig. Alleen overheden kunnen gebruik maken van de Landelijke Voorziening. 

BAG met GeolinQ voor bedrijven

Via de BAG Web Feature Service http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs wordt dagelijkse de BAG als bijgewerkte service voor iedereen kosteloos beschikbaar gesteld. Voor GeolinQ gebruikers is een standaard WFS BAG databron beschikbaar waarmee BAG gegevens voor elke gewenst gebied via de service geïmporteerd kunnen worden.

Let op: Deze web service bevat niet alle BAG-adressen: per adresseerbaar object wordt slechts één adres opgenomen. De gegevens van objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn dus niet compleet.