GeolinQ
Spatial Data Management

Geografische gegevens inwinnen, integreren en ontsluiten

GeolinQ is een web-based software oplossing om snel en flexibel geografische gegevens te koppelen en te ontsluiten. De beheerketen van externe- en interne-databronnen tot het ontsluiten van gegevens wordt integraal ondersteund. Gegevens uit verschillende bronnen kunnen via datamodellen aan elkaar worden gekoppeld en zijn direct beschikbaar voor visualisatie en publicatie.

Inwinning

GeolinQ biedt standaard geconfigureerde databronnen voor het inlezen en opslaan van bekende Basisregistraties zoals BGT, BAG en BRK. Daarnaast kunnen zelf databronnen worden geconfigureerd om datasets te creeren, bestanden te importeren, gegevens te betrekken van web services en download services, berichten te verwerken en gegevens uit externe databases te ontsluiten. Databronnen kunnen eenvoudig worden uitgewisseld tussen verschillende GeolinQ installaties. GeolinQ kan gegevens opslaan in punt-, raster-, vector- of administratieve datasets. 

Integratie

Datamodellen bepalen de structuur en de semantiek van de gegevens in GeolinQ. In datamodellen worden datasets uit verschillende databronnen geïntegreerd tot nieuwe datasets om nieuwe inzichten te verkrijgen of om te kunnen voldoen aan nationale en internationale standaarden zoals RSGB of INSPIRE. Veranderingen in gegevens van databronnen worden via gekoppelde datasets direct zichtbaar in andere datamodellen. Ook datamodellen kunnen eenvoudig uitgewisseld worden tussen verschillende GeolinQ installaties.

Distributie

Datasets zijn op diverse manieren en in diverse formaten beschikbaar voor gebruikers en afnemers. Functionaliteit is aanwezig om gegevens te bevragen, te visualiseren en te analyseren. Cliënt portals kunnen worden geconfigureerd waarin kaarten en datasets voor een specifieke gebruiksgroepen worden getoond en kunnen worden geexporteerd. Het uiterlijk van de gebruikersinterface kan daarbij voor elk portaal aangepast worden met de kleuren en het logo van de organisatie. Daarnaast kunnen gegevens worden ontsloten en gedistribueerd met behulp van web services. Ook kunnen gegevens kunnen worden geëxporteerd als bestanden om te importeren en te gebruiken in andere systemen.

Tenant architectuur

GeolinQ kent een tenant architectuur met per tenant uitgebreide mogelijkheden voor autorisaties per gebruikersgroep. Daarnaast is GeolinQ platform onafhankelijk en naar keuze vanuit de Cloud of als licentie beschikbaar. Hierdoor is de oplossing zeer schaalbaar te implementeren. Tot slot ondersteund de oplossing waar mogelijk open standaarden en is daardoor optimaal te integreren met andere toepassingen.