GeolinQ
Spatial Data Management

Geografische gegevens direct koppelen en ontsluiten

Inzicht in de actuele situatie. Koppelen van gegevens uit verschillende bronnen. Beslissingen nemen op basis van betrouwbare en alle beschikbare gegevens. Delen van gegevens voor verdere analyse met andere gebruikers. Eisen die zowel binnen overheden, bedrijven als projecten als vanzelfsprekend worden ervaren maar in de praktijk moeilijk zijn te realiseren. Geografische gegevens vormen hierbij een extra uitdaging vanwege de diversiteit aan gegevens, formaten en gegevensbronnen.

GeolinQ

GeolinQ is een web-based software oplossing om snel en flexibel geografische gegevens te koppelen en te ontsluiten. De beheerketen van databron tot het ontsluiten van gegevens wordt integraal ondersteund. Gegevens uit verschillende bronnen kunnen via datamodellen aan elkaar worden gekoppeld en zijn direct beschikbaar voor visualisatie en publicatie.

Databronnen

GeolinQ biedt standaard geconfigureerde databronnen voor het inlezen en opslaan van bekende Basisregistraties zoals BGT, BAG en BRK. Daarnaast is het mogelijk zelf databronnen te configureren om bestanden te importeren, gegevens te betrekken van web services en download services, berichten te verwerken en gegevens uit externe databases te ontsluiten. Databronnen kunnen eenvoudig worden uitgewisseld tussen verschillende GeolinQ installaties. GeolinQ kan gegevens opslaan in punt-, raster-, vector- of administratieve datasets. 

Datamodellen

Datamodellen bepalen de structuur en de semantiek van de gegevens in GeolinQ. In datamodellen worden datasets uit verschillende databronnen gekoppeld tot nieuwe datasets om nieuwe inzichten te verkrijgen of om te kunnen voldoen aan nationale en internationale standaarden zoals RSGB of INSPIRE. Veranderingen in gegevens van databronnen worden via gekoppelde datasets direct zichtbaar in andere datamodellen. Ook datamodellen kunnen eenvoudig uitgewisseld worden tussen verschillende GeolinQ installaties.

Datagebruik

Datasets zijn op diverse manieren en in diverse formaten beschikbaar voor gebruikers en afnemers. Functionaliteit is aanwezig om gegevens te bevragen, te visualiseren en te analyseren. Gegevens worden ontsloten en gedistribueerd met behulp van web services. Gegevens kunnen worden geëxporteerd als bestanden om te importeren en te gebruiken in andere systemen.