GeolinQ
Spatial Data Management

Geografische gegevens direct koppelen en ontsluiten

GeolinQ is een web-based software oplossing om snel en flexibel geografische gegevens te koppelen en te ontsluiten. De beheerketen van databron tot het ontsluiten van gegevens wordt integraal ondersteund. Gegevens uit verschillende bronnen kunnen via datamodellen aan elkaar worden gekoppeld en zijn direct beschikbaar voor visualisatie en publicatie.

Inwinning

GeolinQ biedt standaard geconfigureerde databronnen voor het inlezen en opslaan van bekende Basisregistraties zoals BGT, BAG en BRK. Daarnaast is het mogelijk zelf databronnen te configureren om bestanden te importeren, gegevens te betrekken van web services en download services, berichten te verwerken en gegevens uit externe databases te ontsluiten. Databronnen kunnen eenvoudig worden uitgewisseld tussen verschillende GeolinQ installaties. GeolinQ kan gegevens opslaan in punt-, raster-, vector- of administratieve datasets. 

Integratie

Datamodellen bepalen de structuur en de semantiek van de gegevens in GeolinQ. In datamodellen worden datasets uit verschillende databronnen geïntegreerd tot nieuwe datasets om nieuwe inzichten te verkrijgen of om te kunnen voldoen aan nationale en internationale standaarden zoals RSGB of INSPIRE. Veranderingen in gegevens van databronnen worden via gekoppelde datasets direct zichtbaar in andere datamodellen. Ook datamodellen kunnen eenvoudig uitgewisseld worden tussen verschillende GeolinQ installaties.

Distributie

Datasets zijn op diverse manieren en in diverse formaten beschikbaar voor gebruikers en afnemers. Functionaliteit is aanwezig om gegevens te bevragen, te visualiseren en te analyseren. Gegevens worden ontsloten en gedistribueerd met behulp van web services. Gegevens kunnen worden geëxporteerd als bestanden om te importeren en te gebruiken in andere systemen.